Möt vårt team

Bioactri BV, etablerat 2012, är moderbolag till Effektri och Balanstri. Våra grundare är vetenskapsmän från Island, Norge och Nederländerna som har samarbetat i internationella vetenskapliga projekt fokuserade på livsmedelssäkerhet och hälsa för människor och djur. Med en delad passion för innovation, livsmedelssäkerhet och hälsa grundades Bioactri BV. 

Vetenskapen är kärnan i vårt företag och i utvecklingen av våra kosttillskott. Alla våra kosttillskott har genomgått vetenskaplig validering för att säkerställa deras effektivitet. Vårt mål är att tillhandahålla innovativa produkter som främjar både kortsiktigt och långsiktigt människors och djurs hälsa. Alla våra produkter, inklusive nya tillägg till vårt sortiment, uppfyller de högsta kvalitetskraven. De tillverkas och förpackas i enlighet med farmaceutiska standarder, är GMP+-certifierade och är icke-GMO. Du kan hitta Effektri-produkter genom anslutna specialister, i utvalda butiker och från veterinärer. 

Dr. Ola Eide

Dr. Ola Eide har en biokemi- och livsmedelsteknikexamen från Norges tekniska universitet (NTNU) i Trondheim, Norge. Han har haft olika ledande befattningar, bland annat ordförande för ett betydande skandinaviskt forskningsprojekt om nutrition finansierat av Norges forskningsråd och Nordisk Industrifond. På fritiden njuter Dr. Eide av långa fjällvandringar i Norge och Spanien med sin hund Fido. 

Dr. Harmen Hofstra

Dr. Harmen Hofstra avslutade sina studier i mikrobiologi och molekylär genetik vid universitetet i Groningen. Han doktorerade i medicin 1981. Efter sin doktorsexamen började Dr. Hofstra hos TNO, där han så småningom blev chef för avdelningen för livsmedelsmikrobiologi. Från 2002 var han direktör för ”European Association for Food Safety” i Bryssel, ett samarbete som involverade mer än 15 europeiska universitet och institut inom området livsmedelssäkerhet. 

Oddur Mar Gunnarson

Oddur Mar Gunnarson har studerat marinteknik vid Islands Marine Engineering College och produktionsteknik vid Odense Tekniska Universitet, Danmark. Efter sina studier ledde Oddur projekt för att främja innovation inom livsmedel, jordbruk, fiske och bioteknik i Skandinavien och för Europeiska unionen. Med sin bakgrund inom vattenteknik och livsmedelsinnovation ger Oddur värdefulla insikter och råd om nya produkter för hästar och hundar. 

Dr. Linda Saga

Dr. Linda Saga fortsatte sina studier i matvetenskap vid Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) och avslutade sin doktorsexamen i samma fält. Efter studierna arbetade hon som forsknings- och utvecklingschef på Bioactive Foods AS där hon bidrog till utvecklingen av DBS-hemtestet och omega-3-oljan under Ola Eide 

Janneke Hofstra, BComm

Janneke Hofstra är dotter till en av grundarna. Hon har avslutat sina HEAO Communication-studier och har haft olika kommersiella positioner. 2013 kom Janneke in i företaget, och hon har veterinärgrenen Effektri och senare Effektri och utökade produktsortimentet med andra veterinära fodertillskott. 

WhatsApp chat