fbpx

Gezondheid- dossier hoef problemen

Een bekend Engels gezegde luidt ‘No feet no horse’. Dit zegt voldoende over het belang van goede hoefverzorging, wat ziektes en kreupelheden betreft staan problemen met de hoeven boven aan de lijst van oorzaken. Een onderzoek van de Gezondheidsdienst voor Dieren uit 2012  naar hoefaandoeningen laat zien dat er bij 72% van de onderzochte paarden een of meer aandoeningen van de hoeven geconstateerd met een gemiddelde van 1,3 aandoeningen per paard.

Het onderzoek werd in samenwerking met de faculteit diergeneeskunde van de universiteit Utrecht en dierenkliniek Emmeloord uitgevoerd bij 7 grote stallen. In totaal werden 90 (niet kreupele) KWPN-ers bekeken. Het doel van het onderzoek was hoefaandoeningen voorkomen door ze te inventariseren en tegelijkertijd in kaart te brengen hoe de paarden gehouden werken.

De resultaten van het onderzoeken zijn als volgt:

  • Bij 72% van de paarden werd een of meer aandoeningen van de hoeven geconstateerd, gemiddeld 1,3 aandoeningen per paard.
  • Bij alle stallen waren paarden met hoornscheuren (31,1% van de paarden. In 71,4 % van de gevallen ging het om oppervlakkige scheuren).
  • 7% van de paarden had een z.g. losse wand, vooral in combinatie met Witte lijn ziekte (White line disease, WLD, 4.4%). WLD kwam alleen voor bij paarden op ijzers.
  • 48% van de paarden had rotstraal, de kans daarop bleek groter als de stal minder vaak uitgemest wordt of als het paard op een zandbodem staat, in plaats van op stro of vlas.
  • 13,3% van de paarden hadden zoolkneuzingen.
  • Bezoek van de hoefsmid varieerde van eens per 6 à 8 weken tot 2 keer per jaar. Hoe vaker de hoefsmid komt des te kleiner de kans op hoefaandoeningen en ongelijkheid van de hoeven duidelijk minder hoog.
  • Er is een verband tussen stalhygiëne en het voorkomen van rotstraal. 48 procent van de paarden heeft rotstraal, dat zie je vooral als de stallen minder vaak worden uitgemest.

Wat zijn de meest voorkomende problemen, hoe herken je de symptomen en wat kun je er doen ter behandeling?